WINK WHITE™ ศูนย์จัดจำหน่าย วิงค์ไวท์

Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองควมเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ winkwhitethailand.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ในกรณีที่คุณสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ winkwhitethailand.com จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมได้แก่ อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า จังหวัด รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
  2. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ winkwhitethailand.com จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser) บันทึกหน้าเว็บ (webpage) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เว็บไซต์ winkwhitethailand.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น Email เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ winkwhitethailand.com เท่านั้น
  2. เว็บไซต์ winkwhitethailand.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่เว็บไซต์ winkwhitethailand.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ เว็บไซต์ winkwhitethailand.com ได้จ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ winkwhitethailand.com เป็นต้น เว็บไซต์ winkwhitethailand.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ winkwhitethailand.com เท่านั้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ winkwhitethailand.com ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เว็บไซต์ winkwhitethailand.com ทราบในหน้าเว็บ https://www.winkwhitethailand.com หรือทาง LINE: @winkwhite.order

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ winkwhitethailand.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณได้เยี่ยมชมและช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเยี่ยมชมในครั้งต่อๆไป

ทั้งนี้ เว็บไซต์ winkwhitethailand.com จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ winkwhitethailand.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ winkwhitethailand.com ต่อไป

การคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้าหรือการเคลมสินค้า

กรณีชำรุดเสียหาย โดยที่บรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกเปิดใช้งาน หรือตรวจสอบแล้วพบว่าปัญหาเกิดจากกระบวนการผลิต

เหตุผลเปลี่ยนใจไม่สามารถใช้ได้ เพื่อนำส่งสินค้าใหม่ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

คุ้มครองเฉพาะการสั่งซื้อจาก winkwhitethailand.com และ Line : @winkwhite.order เท่านั้น

เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากต้องการยกเลิกจะได้รับเงินคืน 70% ของมูลค่าสินค้า โดยที่สินค้ายังไม่ถูกเปิดใช้งาน

เมื่อสั่งซื้อสินค้าวิธีเก็บเงินปลายทาง แบบมีมัดจำแบ่งจ่าย หากต้องการยกเลิกจะได้รับเงินมัดจำแบ่งจ่ายคืนโดยหักค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทางตามจริง หลังพัสดุถูกตีกลับถึงผู้ส่งแล้ว

เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่มีของแถม สิทธิ์ของแถมจะคงอยู่ 24 ชั่วโมง โปรดชำระเงินภายในช่วงเวลาดังกล่าว

โปรโมชั่นกล่องสุ่มลุ้นล้านไม่รองรับการคืนเงิน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ winkwhitethailand.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ winkwhitethailand.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

หากคุณมีข้อสงสัย หรือ ข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ winkwhitethailand.com ยินทีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ winkwhitethailand.com ต่อไป